INICI

NOUS TEMPS

NOVES FORMES DE COMUNICACIÓ

 

Els temps que vivim demanen noves respostes. Sí el que es fa no dóna el resultat desitjat, és de sentit comú canviar d’estratègia.

 

La crisis, econòmica i de valors, ha empès a moltes persones a prendre iniciatives que donin resposta als problemes actuals.

 

Organitzar-se d’una altra forma, donar prioritat a les persones i a la seva interacció amb l’entorn i el medi ambient. Crear noves formes de produir i vendre; utilitzar els recursos energètics que són al nostre abast. Són temes que estan sobre la taula des de fa dècades, però ara tenim una excel•lent ocasió de posar-los en pràctica.

 

La ciutadania així ho ha entès i ha començat a organitzar-se i a escollir a representants que surten de la societat civil. Iniciatives noves i no tan noves, però totes amb l’objectiu de treballar per al bé comú.

 

Però fer una bona feina no és suficient, s’ha de comunicar. Si no es comunica, és pràcticament com si no s’hagués fet. Sobretot en aquests delicats moments de transició en què les velles formes es resisteixen a deixar pas a les noves.

 

改善 KAIZEN COMUNICACIÓ neix amb la voluntat d’oferir la seva experiència i coneixements a aquests col•lectius o entitats per afrontar el desafiament de comunicar els seus projectes i objectius de la manera més eficaç possible.

 

Al servei de les persones, la seva salut, el seu entorn i les seves necessitats.

 

 

 

ELS NOSTRES SERVEIS

 

 

 

 

GABINET DE COMUNICACIÓ EXTERN

 

En l’Era de la Informació, la Comunicació ha esdevingut una eina indispensable. Avui més que mai, fer una bona feina no és suficient, s’ha de comunicar. Si no es comunica, és pràcticament com si no s’hagués fet.

 

El nostre Gabinet ofereix als seus clients la seva experiència, el seu prestigi i el reconeixement professional aconseguit després de dècades de treball en aquest camp.

 

El secret de l’èxit d’una campanya està en l’acurada redacció de les Notes de Premsa perquè cridin l’atenció dels professionals que la reben.

 

És important que s’estableixi una Estratègia de Comunicació que defineixi els objectius que es desitgen assolir a mitjà i llarg termini per, després, anar establint els missatges a transmetre en cada moment per aconseguir-ho. Tenint sempre present l’estat d’opinió que es vol generar.

 

La visió externa i especialitzada és molt important a l’hora de decidir el contingut d’aquests missatges per aconseguir que cridin l’atenció dels professionals dels mitjans.

 

La Formació de Portaveus és el nostre valor afegit donat què som dels pocs experts que es poden trobar a Espanya. Per aquest Gabinet, és vital a l’hora de tractar amb els mitjans de comunicació.

 

Donem a cada client una atenció personalitzada i exclusiva. D’aquesta manera, podem analitzar i treballar tots els aspectes de la comunicació que, malgrat la seva importància, sovint han de deixar-se de banda degut a la intensitat de la feina quotidiana.

 

 

ELS AVANTATGES DE LA PROMOCIÓ MEDIÀTICA

 

La Promoció Mediàtica té, respecte a la publicitat, l’avantatge de la credibilitat. A més de ser molt més barata, tot i que un espai informatiu és molt més efectiu que un espai publicitari.

 

Això és degut al fet que la base de la Promoció Mediàtica és la Informació. I la informació té un valor afegit respecte a la publicitat de més d'un 140%. Resultant de la seva credibilitat i la capacitat de captació i manteniment de l’atenció del públic.

 

En la Promoció Mediàtica no es pot assegurar la repercussió que s'obtindrà a curt termini (en publicitat es pot assegurar l'audiència però no l'èxit de la campanya). La Promoció Mediàtica depèn del bon ofici i la credibilitat del Gabinet de Comunicació. Però també d'altres factors incontrolables com són la subjectivitat dels receptors (periodistes) i el canviant i imprevisible volum d'informacions que es genera diàriament.

 

És per això que la Campanya de Comunicació, per donar fruits, necessita temps i constància. Temps, constància, col•laboració i confiança.

La confiança en la feina del Gabinet és molt important donat que, si bé sovint els resultats es veuen a curt termini, a vegades, cal invertir-hi més temps. Ara bé, la feina ben feta, si el producte és bo, sempre dóna fruits. La diferència està en què, en aquest segon cas, nosaltres hem de treballar més.

 

 

PREUS: GABINET MÍNIM DE COMUNICACIÓ EXTERN

 

Aquesta modalitat inclou:

 

1.Estudi de l’Estratègia de Comunicació a seguir. Es comptabilitza un màxim d’1 reunió mensual (un màxim de 12 reunions a l’any).

2.Elaboració del “mailing” específic del sector.

3.Elaboració d’un màxim d'1 Dossiers de Premsa.

4.Enviament d’un màxim de 12 Notes de Premsa.

5.Assessorament Integral de Comunicació i Imatge.

6.Recull de la repercussió en premsa a través d’Internet.

7.Dossier final amb l’anàlisi dels resultats obtinguts i la proposta de la futura feina a fer.

 

Es comptabilitza el total del treball a realitzar. Aquest total es factura en 11 mensualitats. En el moment de signar el contracte, es realitza un pagament per valor d’1 mensualitat en concepte d’inici de campanya.

 

El cost total d’aquesta modalitat és de 19.093 € +IVA. a repartir en 12 pagaments mensuals per valor de 1.591 €. + IVA.

En el cas que es fessin més accions de les contemplades, es facturarien afegint el total a la factura mensual corresponent.

 

En l'opció de Campanya Puntual Standard, es computa un màxim de 3 reunions, 2 Notes de Premsa (1 Acció mediàtica) i 1 Dossier. El seu cost és de 3.609 € + IVA. A pagar la meitat, 1882€, a l'inici del treball i la resta, en finalitzar la campanya. El treball no superarà els 2 mesos de treball.

 

En el pressupost no s’inclouen despeses d’enviaments, de RR.PP, còpies de dossiers, ni desplaçaments que sempre seran a càrrec del client.

Aquest pressupost és orientatiu i es pot adaptar a les condicions particulars de cada client. Variarà en funció del nombre d’Accions Mediàtiques i tasques a realitzar. 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved